Škola je osnovana davne 1888. godine, kao Niža zanatska škola. Naime, školske 1888/1889. godine je upisano 23. đaka, uzrasta 12 godina. Nastava se odvijala u popodnevnim časovima posle rada kod majstora, a nakon školovanja šegrt je postajao kalfa. Tokom kasnijeg perioda škola menja naziv u Školu učenika u privredi, a od školske 1944/45.godine u Stručnu produžnu školu, u kojoj se nastava počinje odvijati u prepodnevno vreme i kada se definitivno briše izraz šegrt. Osim zanata, počinju se obrazovati i trgovci i ugostitelji. Od 1956. godine škola nosi naziv Centar periodične škole učenika u privredi. Nedugo zatim se završavaju i radovi na školskoj zgradi koju u dopunjenom izdanju koristimo i mi danas. Praktična nastava se, konačno, u potpunosti mogla obavljati pod okriljem škole. Zakonom o srednjim školama iz 1967.godine, škola je podignuta na rang srednjih škola i postaje Škola za kvalifikovane radnike, a od 1974. godine nosi naziv Petefi brigada i nalazi se u sklopu ostale dve srednje škole u opštini. Sadašnji naziv datira od 1990. godine.
tortenetkep          tortenetkep

     Škola trenutno obrazuje na četiri područja rada i više obrazovnih profila u okviru njih:

Mašinstvo i obrada metala: mašinski tehničar motornih vozila-IV stepen, automehaničar, mašibravar, bravar-III stepen
Elektrotehnika: elektrotehničar računara-IV stepen, autoelektričar-III stepen
Građevinarstvo: dekorater zidnih površina, keramičar-III stepen;
Lične usluge: ženski i muški frizer-III stepen

     Tehnička opremljenost škole je na visokom nivou, kako učionica tako i radionica. Raspolažemo najmodernijim aparatima i uređajima za uspešno odvijanje teorijske i praktične nastave za sve obrazovne profile. Sve učionice su opremljene za multimedijalno izvođenje nastave (računar, projektor). Škola raspolaže sa dva informatička kabineta sa novim računarskim konfiguracijama. Putem vanredne nastave škola vrši dokvalifikaciju, prekvalifikaciju i specijalizaciju (V stepen) učenika i radnika.

tortenetkep     tortenetkep    tortenetkep