TAKMIČENJA/DOGAĐAJI

2019-02-01Ponosimo se i ostvarenim uspehom na takmičenjima, kako u našoj državi, tako i u Republici Mađarskoj. Trudimo se da učestvujemo na što više takmičenja, ne samo radi ostvarivanja zavidnih rezultata nego i da bi učenici stekli iskustvo kojim će dodatno obogatiti svoje znanje. U decembru 2018. godine učenica Izolda Gogolak je osvojila 3. mesto na Regionalnom takmičenju frizera i kozmetičara koje je organizovala Stručna gimnazija i Srednja stručna škola „Šimonji Karolj“.

24. januara u Subotici održan je Sakma Star festival. Našu školu su predstavljali keramičari iz 2G2 razreda. Kristijan Gažo i Sebastijan, Ela Jung, Tijana Kalaji i Gabor Torda nastupili su u kategoriji keramičar-teracer-pećar i dekorateri zidnih površina. U kategoriji frizera našu školu su predstavljali Izolda Gogolak i Rita Lajko. U prvom krugu naši učenici su kroz rešavanje obimnih zadataka morali da opravdaju stručno znanje koje su stekli u prethodnim godinama školovanja. Nastavnici koji su ih pripremali, Anastazija Deme, Atila Šipoš i Eržebet Tot, nestrpljivo očekuju rezultate.Uspešan konkurs

2018-12-21Naša Škola je uspešno konkurisala na konkursu, koji je objavio Državni sekretarijat za međunarodnu politiku, pod nazivom Godina stručnog usavršavanja u inostranstvu 2015-2018. Zahvaljujući podršci u razvijanju vaspitno obrazovnog rada, naša ustanova je postala bogatija za jedan laptop, a naša radionica je dobila jedan auto - moto stimulator, na kojim naši tehničari motornih vozila mogu da rade. Zahvaljujemo se Državnom sekretarijatu za međunarodnu politiku i Mađarskom nacionalnom savetu što su ponovo doprineli modernizaciji našeg stručnog obrazovanja i podizanju nivoa nastave u našoj školi.Stručno usavršavanje nastavnika

2018-08-3127 .8. 2018. održano je stručno usavršavanje za nastavnike STŠ „Šinković Jožef“ pod naslovom „Uloga nastavnika i vaspitača u prevenciji i prevazilaženju nasilnog ponašanja i konfliktnih situacija“. Prisustvovalo je 30 nastavnika naše škole.

Učesnici su savladali tehnike i metode nenasilne komunikacije, koje su primenljive u nastavnim ustanovama radi smanjenja broja i rešavanja konfliktnih situacija. Savladali su slanja odgovarajućih JA poruka, empatičke i asertivne tehnike. Naši nastavnici su pripremljeni da savladaju konfliktne situcije u pravo vreme i na pravi način.

Stručno usavršavanje je ostvareno pomoću Fondacije Betlen Gabor.

Slike ovde130 GODIŠNJICA ŠKOLE

2018-06-02Protekle godine matursku svečanost zatvorili smo proslavom 130 godina postojanja naše ustanove, i tom prilikom smo izradili monografiju koju je uobličio Gabor Virag. Maturante su u pozorišnoj sali ispratili mlađi učenici.Tom prilikom imali smo čast da nas poseti pokrajinski sekretar Mihalj Njilaš. U prostorijama Škole organizovali smo izložbu o prošlosti škole.

Za vreme leta, zahvaljujući još jednom uspešnom konkursu, obložili smo severni deo zgrade koji gleda u park 10 cm debelom staklenom vunom i zaštitnim slojem. Zamenili smo stare prozore novim, a stari plafon smo obložili stiroporom i gipsanim pločama. Uspeli smo i da okrečimo nekoliko učionica i hodnike. Radnike smo isplatili od novca koji smo osvojili na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje - vrednosti od 5 miliona dinara. Nadamo se da će se oblaganjem i obnavljanjem krila zgrade poboljšati zadržavanje toplote i održavanje temperature i time uštedeti potrošnja gasa za grejanje. Naša Škola uvek može da računa na podršku Opštinske vlade, o čemu god da se radi.