Обавештавамо све ученике и њихове родитеље да ће у складу са инструкцијама Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 1. септембра 2023. године, школска година почети реализацијом наставе кроз непосредан рад у школи. Часови ће почињати у 7 часова за преподневну смену односно у 13:05 за поподневну смену и трајаће по 45 минута. О распореду доласка ученика и њиховим активностима, ученике ће обавестити одељењске старешине. Распоред звоњења ће бити истакнут на сајту школе и на Фејсбук страници.

Пријем првака ће бити 1. септембра код ученичког улаза у 13:00 часова.

Свим ученицима и запосленима желимо  успешну школску годину!

РАСПОРЕД УЧИОНИЦА: 

ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ
Oдељење Учионица Oдељење Учионица
4M2 по распореду 1M2 3
4E2 4 1E2 4
4E1 7 1Ф1 5
3E1 9 1E1 7
3M2 10 2M2 10
3E2 11 2E2 9
3ф2 5 2E1 11
2Г2 3    

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ:

   Емеше Ленђел