U školi je zaposlen stručni kadar koji konstantno radi na usavršavanju potrebnih kompetencija. U toku prošle godine naši nastavnici su učestvovali na više različitih seminara i obuka, a isto smo planirali i za ovu i narednu školsku godinu. Za nabavku modernih nastavnih sredstava dobili smo veliku pomoć od Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, od vlade Republike Mađarske, Mađarskog nacionalnog saveta i od Opštinske uprave Bačka Topola. Srednja tehnička škola „Šinković Jožef“ ovim putem izražava zahvalnost Državnom sekretarijatu za politička pitanja, Mađarskom nacionalnom savetu, Fondu ,,Betlehen Gabor”, Fondaciji ,,Sekereš Laslo” , Opštini Bačka Topola, Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje zbog podrške i pomoći u našem radu. Zahvaljujemo se i za podršku pri obnavljanju školskog kompleksa, koji smo u većoj meri obnovili, kao i za nabavku modernih nastavnih sredstava.