Škola je osnovana davne 1888. godine, kao Niža zanatska škola. Naime, školske 1888/1889. godine upisano je dvadeset i troje đaka, uzrasta od dvanaest godina. Nastava se odvijala u popodnevnim časovima posle rada kod majstora, a nakon školovanja šegrt je postajao kalfa. Tokom kasnijeg perioda škola menja naziv u Školu učenika u privredi, a od školske 1944/45.godine u Stručnu produžnu školu u kojoj se nastava odvija tokom prepodneva, a izraz šegrt se definitivno briše. Osim zanatlija ovde počinju da se obrazuju i trgovci i ugostitelji. Od 1956. godine škola nosi naziv Centar periodične škole učenika u privredi. Nedugo zatim se završavaju i radovi na školskoj zgradi, koju u dopunjenom izdanju koristimo i mi danas. Praktična nastava se, konačno, u potpunosti mogla obavljati pod okriljem škole. Zakonom o srednjim školama iz 1967. godine, škola je podignuta na rang srednjih škola i postaje Škola za kvalifikovane radnike, a od 1974. godine nosi naziv ,,Petefi brigade” i nalazi se u sklopu ostale dve srednje škole u Opštini. Sadašnji naziv datira od 1990. godine.

Škola trenutno obrazuje učenike na četiri područja rada, na više obrazovnih profila u okviru njih:
Mašinstvo i obrada metala: mašinski tehničar motornih vozila – IV stepen, automehaničar; mašinbravar; bravar – III stepen;
Elektrotehnika: elektrotehničar računara – IV stepen; autoelektričar – III stepen;
Građevinarstvo: dekorater zidnih površina; keramičar, teracer, pećar – III stepen;
Lične usluge: ženski i muški frizer – III stepen

Tehnička opremljenost škole je na visokom nivou, kako učionica tako i radionica. Raspolažemo najmodernijim aparatima i uređajima za uspešno odvijanje teorijske i praktične nastave za sve obrazovne profile. Sve učionice su opremljene za multimedijalno izvođenje nastave (računar, projektor). Škola raspolaže sa dva informatička kabineta sa novim računarskim konfiguracijama. Putem vanredne nastave škola vrši dokvalifikaciju, prekvalifikaciju i specijalizaciju (V stepen) učenika i radnika.