Naša web stranica je obnovljena

U školi radi stručan kadar koji konstantno radi na usavršavanju potrebnih kompetencija. U toku prošle godine naši nastavnici su učestvovali na više različitih seminara i obuka, a isto smo planirali i za ovu i narednu školsku godinu. Za nabavku modernih nastavnih sredstava dobili smo puno pomoć od Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, Mađarske vlade, Mađarskog nacionalnog…