A Sinkovics József Műszaki Középiskola története a 19. századig nyúlik vissza, az inasiskola 1888-as megalapításáig. Az 1888/1889-es tanévben összesen 23 tizenkét éves tanuló iratkozik be az új intézménybe. Az oktatás ekkor még csak a délutáni órákban folyik. A diákok (inasok) a mesterük mellett tanulnak, majd az iskola elvégeztével segédekké válnak. A későbbi időszakban iskolánkat ipari iskolává nevezik át, az 1944/1945-ös tanévtől kezdve pedig szakmai továbbképző iskolának nevezik, melyben a tanítás délelőtt folyik, és az inas kifejezést végleg eltörlik. Az iparos szakmákon kívül kereskedőket és vendéglátókat is képeznek ebben az időszakban. 1956-tól ipari iskolaközpontként határozzák meg az intézményt. Nem sokkal ez után befejeződik az iskolaépület kiépítése, melyet – némi bővítéssel – ma is használunk. A gyakorlati oktatásnak ettől kezdve az iskola műhelye ad otthont. Az 1967-es iskolatörvény emeli középiskolai rangra, így válik szakközépiskolává. 1974-től a Petőfi Brigád nevet viseli, és szervezeti egységet alkot a község két másik középiskolájával. A Sinkovics József Műszaki Középiskola nevet az 1990-es évben kapja.