Zbratimljene škole:

Poljoprivredna škola sa domom učenika, Bačka Topola

Gimnazija i ekonomska škola “Dositej ObradoviGimnazija i ekonomska škola ,,Dositej Obradović”, Bačka Topolać”, Bačka Topola

Tehnička škola „Ivan Sarić”, Subotica

Tehnička škola „Ivan Sarić”, Subotica

Elektrotehnička škola “Mihajlo Pupin”, Novi Sad

Srednja škola ,,Karolj Šimonji”, Pečuj (Mađarska)

Partneri: