Csempéző, padlórakó és kályhás

Kód: SBBT SC 3H16M
15 tanuló

Falfelület-dekoratőr
Kód: SBBT SC 3H12M
15 tanuló

1 tagozat

A geodézia és építészet szakterületén a képzés 3 évig tart. Az oktatás végén a tanulók szakvizsgát tesznek, és III. fokozatú végzettségről szóló diplomát szereznek.
A tanulmányok folytatására is van lehetőség: iskolánkban rendkívüli tanulóként továbbképezhetik magukat V. fokozaton, de főiskolára is lehet jelentkezni.


ÁLTALÁNOS TANTÁRGYAK SZAKTANTÁRGYAK
magyar nyelv és irodalom Ábrázoló mértan
szerb mint nem anyanyelv Műszaki rajz tervolvasással
idegen nyelv (angol/német) Építőanyagok
matematika Épületszerkezettan
fizika Építésszervezés
kémia  Statika
földrajz Foglalkozástechnológia és gyakorlati oktatás
történelem
test- és egészségügyi nevelés
zeneművészet
képzőművészeti kultúra
számítástechnika és informatika
ökológia és környezetvédelem
alkotmány és polgárjog
polgári nevelés vagy hittan